Mądry wybór – lepszy start

 Podejmując wybory w sferze edukacyjno-zawodowej pamiętaj,

aby wybory te były zgodne z Twoimi zainteresowaniami,

uzdolnieniami oraz hierarchią wartości.


Interesujące strony internetowe...

Instytucje w naszym regionie, w których znajdziesz pomoc w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego...

Agencje pracy tymczasowej w Ełku...

Doradca zawodowy

Kwalifikacje zawodowe - rynek wielu możliwości

Polska Rama Kwalifikacji

O Polskiej Ramie Kwalifikacji - animacja

Kierunki kształcenia w Technikum nr 5 w Ełku

TECHNIK EKONOMISTA zobacz film

TECHNIK HANDLOWIEC zobacz film

TECHNIK INFORMATYK zobacz film

TECHNIK LOGISTYK zobacz film

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY zobacz film

Kierunki kształcenia w Szkole Policealnej nr 5 w Ełku

TECHNIK ADMINISTRACJI zobacz film

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI zobacz film

Źródło: http://www.perspektywy3d.pl/galeria_zawodow.html