Nowy impuls na Światowy Dzień Poezji

...którego celem jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie.

inspiracje poetyckiePomóżcie nam założyć katalog inspiracji poetyckich, gdzie wiersz staje się natchnieniem do namalowania obrazu, skomponowania muzyki, wykonania rzeźby, czy instalacji lub też jest bodźcem do stworzenia innego dzieła. I odwrotnie, jak w przypadku utworu Mona Liza Zbigniewa Herberta, gdzie obraz włoskiego malarza dał impuls polskiemu poecie do wyrażenia osobistych przemyśleń w wierszu.

Połączcie wiersz z… namalowanym przez siebie lub wyszukanym obrazem, plakatem, sceną z filmu, fotografią. Zanurzcie się w ogrodzie wyobraźni pod wpływem przeczytanego wiersza.

Zgromadźcie z nami 70 poetyckich inspiracji na 70-lecie Ekonomiaka!

Najbardziej aktywnych współpracowników (oczywiście) nagrodzimy.

CO I JAK?

Pierwsze 70 inspiracji gromadzimy od 14 do 21 marca 2017 r. (to nie jest niemożliwe, po 3 z klasy przez tydzień i będzie 70 na 70-lecie)

Format A4, pliki doc, jpg, pdf na e-mail: biblioteka@zs5.elk.pl lub bezpośrednio do biblioteki w wersji papierowej.

Wystawa prac w szkolnym holu na parterze. Katalog udostępnimy w bibliotece i na stronie www biblioteki.

Pamiętajcie o podaniu tytułów, autorów, źródeł.

KATALOG POETYCKICH INSPIRACJI