Strona w przygotowaniu...

Sposoby reklamowania książek - pomysł na lekcję biblioteczną..?

Jak w innych krajach reklamuje się książkę, a jak w Polsce? (plakaty, spotkania z pisarzami, kiermasze, obchody Dni Książki, okładki, serie wydawnicze, opaski na książkach, notatki i dopiski na okładkach, programy w TV i internecie, reklamy telewizyjne i internetowe, wydawnictwa, salony wydawnicze, księgarnie specjalistyczne)