Powieść hipertekstowa

W 1965 roku Ted Nelson zdefiniował rodzaj hipermediów o charakterze tekstowym. Hipertekst

Chronologia hipertekstu wg S. Moulthropa

Historia hipertekstu

Oprogramowanie do tworzenia systemów hipertekstowych

O pierwszej powieści hipertekstowej napisanej i odczytywanej na ekranie komputera Afternoon. A story Michaela Joyce'a

Literackie korzenie hipertekstu na stronie Mariusza Pisarskego

Homer a hipertekst - druga oralność

Hipertekst a książka drukowana

Borges, Pavic, Calvino, Quenau i Nabokov - protagoniści

Grupa OuLiPo i komputery

Hipertekst wobec awangard XX wieku

Ponad postmodernizmem - poza dekonstrukcją - hiperteksty i teoria literatury

Hipertekst dzisiaj

Klasyka - Joyce, Moulthrop, Malloy

Od wielbicieli po inkwizytorów - kanoniczni teoretycy i twórcy

Hipertekstualna poezja - oksymoron czy przyszłość?

Hipertekst  a klasyczna poetyka

Linearność, nielinearność, wielolinearność

Narracja w hipertekście

Retoryka hipertekstu - podstawowe chwyty

Cyberprzestrzeń, wirtualna rzeczywistość i sztuka

Czym jest cyberprzestrzeń ?

Czym jest rzeczywistość wirtualna ?

Holodek

Zjawisko immersji

W Stronę Cybertekstu

Czym jest cybertekst?

Tekst interaktywny a tekst drukowany

Cybertekst i dyskurs ergodyczny

Hipertekst i okolice

Hipertekst a film

Gry komputerowe a hiperteksty literackie

Hipevideo

Między retoryką a nawigacją

Hipertekstowa nawigacja w praktyce

O kołach, kontrapunktach i punktach widzenia

Pętle i światy lustrzane - problem dezorientacji czytelnika

Mapa w hipertekście- przestrzenność tekstu

Leksja i linki - szkielet hipertekstu

Leksja - podstawowa jednostka hipertekstu

Rodzaje hiperłączy

Hiperłącza dynamiczne - losowy wybór, słowa kluczowe

Systemy hipertekstowe

Systemy hipertekstowe - zarys ogólny

Storyspace

Hypercard

Storyspace i Hypercard - różnice

TK3 Author i TK3 Reader

Flash

Word Connection Muse

Stretchtext

Tinderbox

Literatronica

Przykłady powieści hipertekstowych w sieci:

S. Shuta "Blok" 

R. Nowakowski "Koniec świata według Emeryka" 

(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone