Karol hr. Brzostowski (1796-1854)

 
strzemie
ojciec  - Michał Hieronim Brzostowski herbu Strzemięodrowaz


matka - Ewa Chreptowicz herbu Odrowąż   
 Hrabia Karol Brzostowski jest jednym z bardziej znaczących reformatorów społeczno-gospodarczych na ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX wieku.

tablica o patronie 


Hrabia Karol Brzostowski urodził się 11 lutego 1796 roku w Michaliszkach na Wileńszczyźnie.

Wzrastał w atmosferze umiłowania tradycji, wierności i oddania ojczyźnie.

Jako dziesięcioletni chłopak stracił ojca, a następnie matkę i musiał samodzielnie podejmować ważne w życiu decyzje.

Już od młodości wykazywał sie niezwykłym talentem (opanował biegle języki: francuski, niemiecki i łaciński, zdradzał niepospolite zdolności w zakresie nauk ścisłych, szczególnie mechaniki i fizyki).

W wieku dwudziestu lat rozpoczął służbę w sztabie wojsk Królestwa Kongresowego.

Po czterech latach zrezygnował z niezadowalającej go służby w wojsku i osiadł w odziedziczonych po matce ogromnie zadłużonych dobrach sztabinskich.

Rozpoczął dzieło reformatorskie, któremu poświęcił całe życie. Stworzył kwitnący gospodarnością, zasobnością i pionierska nowoczesnością majątek przemysłowo - rolniczy z hutami szkła i żelaza oraz fabryka maszyn.

Swą Rzeczpospolita Sztabińską budował Karol Brzostowski przez 35 lat, dając dowody poświęcenia, pracowitości, konsekwencji działania, przedsiębiorczości, talentów organizacyjnych i wynalazczych.

Sam będąc człowiekiem światłym, dużą wagę przywiązywał do wykształcenia i szkolnictwa. Nauki pobierano w szkółkach: fabrycznej, niedzielnej i od wędrujących nauczycieli. Hrabia Brzostowski również osobiście uczył robotników i terminatorów skomplikowanych technologii produkcji w odlewnictwie, budowie maszyn, mechanice precyzyjnej, destylacji spirytusu.

Wałcząc z ogromnym zadłużeniem, jakie ciążyło na majątku, wprowadził w życie reformy: zniósł pańszczyznę, nadał chłopom wolność osobista, opracował tzw. kodeks karny dla mieszkańców wsi oraz utworzył samorząd i instytucje socjalne.

Był uczestnikiem Powstania Listopadowego – w randze majora brał udział w bitwie pod Ostrołęką, gdzie był ciężko ranny  i w uznaniu zasług został odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari.

W grudniu 1853 r. wyjechał do Francji na leczenie.

Zmarł w Paryżu 25 lipca 1854 r. w wieku 59 lat.

Hrabia Brzostowski testamentem z 29 listopada 1853 roku uwłaszczył wszystkich uprawiających rolę i powołał, mającą cechy spółdzielni, Instytucję Rolniczo-Przemysłową Sztabin.

 

 

 

(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone